Ultimul răspuns la manipularea “Dacii, adevăruri tulburătoare” (preluare de pe ”Foaie naţională.ro)

poza-troian-traianDeşi România are probleme foarte mari, care pot duce la dezmembrarea ţării, unii au alte probleme „majore” pe cap:  care au fost mai tari, dacii sau romanii?

Evident, aici mă refer  la campania  de dacizare din ultimul an,  denumită pompos cu numele “Dacii, adevăruri tulburătoare”. Am arătat în materiale anterioare, de ce vorbim despre o manipulare ieftină şi de ce autorii sunt nişte persoane fără niciun pic de credibilitate.

Din păcate, manipularea continuă neabătut. Promovaţi de băsistul Radu Moraru, dar şi de usl-iştii de la Antene, băieţii au mai găsit una. 

Acum se face tam-tam de un studiu care ar demonstra  “clar” că „romanizarea Daciei nu a fost posibilă și nu s-a produs, că suntem un popor mai vechi, continuator al „nemuritorilor” daci”.  Şi ce mai zice studiul de paleogenetică, căci despre el este vorba?  “Actuala populație a României se înrudește genetic în special cu populațiile Greciei și ale Bulgariei” dar şi mai mult, că “o parte dintre italieni, în special cei din nord, sunt la rândul lor înrudiți genetic cu populațiile vechi care au trăit în Arcul Carpatic acum 2.500 – 5.000 de ani. De unde concluzia halucinantă că nu noi suntem urmașii Romei, ci o parte dintre italieni sunt urmași ai tracilor care s-au dezvoltat într-un spațiu locuit cândva de traci, cu care s-au și amestecat, și doar într-o mică măsură cu populația italiană”.

Să le luăm pe rând. În primul rând, ce este paleontologia?După definiţia „adevăraţilor”, paleontologia ar fi “o “fereastră“către trecutul omenirii. Fiind un domeniu de studiu al ADN-ului vechi și degradat, Paleogenetica poate aduce informații importante despre originea și evoluția omului și a genomului uman, migrațiile populațiilor umane, relațiile de înrudire ditre populațiile umane vechi și cele actuale”. Poetic, dar se nasc nişte întrebări. Păi dacă ADN-ul studiat e degradat, cum poate spune domnul Daniel Roxin că rezultatele arată “cât se poate de limpede” ai cui urmaşi suntem?

Ceea ce nu spune domnul Roxin e următorul lucru: o rămăşiţă fosilizată exprimă doar o mică parte din ADN-ul original prezent în acel organism[1].  Motivul este foarte simplu: temperatura şi condiţiile de mediu degradează ţesutul mort.  Mai mult, prin excavare ADN-ul se degradează accelerat, iar pentru a fi viabil, osul studiat ar fi trebuit să fie escavat foarte recent, spun oamenii de ştiinţă.

Promotorii“studiului” nu suflă un cuvânt despre asta( oare de ce?!) ci doar afirmă că e vorba despre resturile a  „50 de indivizi aparținând populațiilor vechi(22 din epoca bronzului, 28 din epoca fierului).”   Practic, s-au luat resturile a 50 de persoane, excavate cu zeci de ani în urmă, şi s-a spus că “sunt daci”… Şi de ce doar 50? Sunt 50 de mostre relevante şi representative pentru o populaţie de milioane? De ce nu mai multe? Întrebări care suntem siguri, vor rămâne fără răspuns….

Dar să zicem, de dragul strămoşilor noştri, că acele 50 de ADN-uri aparţineau unor daci. Să analizăm una din „concluziile” specialiştilor. Anume că italienii din Nord sunt înrudiţi genetic cu dacii şi că ei sunt urmaşi ai tracilor.

Cine sunt italienii din Nord? Piemontezii, lombarzii, friulanii şi ladinii. Fiecare din aceste regiuni are dialectul său, destul de diferit faţă de ceea ce se vorbeşte în alte regiuni italiene.  Dacă ar fi să urmărim firul logic al concluziei de mai sus – deci că romanizarea nu s-a produs  şi că suntem apropiaţi genetic cu nordiştii– ar trebui ca aceste populaţii din nordul Italiei să vorbească aceeaşi limbă cu rudele lor de pe teritoriul românesc. De acord?

Cercetând studiile lingvistice, aflăm, că limba română se înrudeşte cel mai mult cu…limba sau dialectul sicilian. Dar vai, Sicilia este ÎN SUDUL Italiei. Păi cum vine asta? Haideţi să exemplificăm. Pentru aceasta vom folosi cel mai vechi text românesc în uz continuu. Rugăciunea “Tatăl Nostru”[i][2]. Vom pune pe lângă varianta românească, cea siciliană, cea piemonteză şi cea ladină.

Tatăl nostru (română)

Tatăl nostru Carele ești în ceruri,

sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta.

Facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă’n fiecare zi.

Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm şi noi greşiţilor noştri.

Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel-rău.

 

Patri nostru (siciliană)

Patri nostru, ca siti ntrô celu,

Santificatu fussi lu Vostru nomu
Viatu vinissi lu Vostru regnu.

Fatta fussi la Vostra Vuluntati
Comu ntrô celu accussì ntra terra.
Dàtini sta jurnata lu nostru panuzzu,
E pirdunàtini li nostri piccati
Accussì comu nuiàtri li pirdunemu ê nostri nìmici.

E nun lassàtini cascari ntrâ tintazzioni.
Ma scanzàtini dû Mali.Amen.

 

Nostr pare (piemonteză)

O Nostr Pare che të ses an cel, tò nòm a sia santificà.
Tò regno a vena, toa volontà a sia faita su la tera com al ciel.
Dane ancheuj nòst pan cotidian,
e përdonene ij nòstri debit,
com noi i përdonoma a coj ch’a l’han offendune,
e lassene nen tombé an tentassion,
ma libererene d’ogni mal. Amen.

 

Pere nost (ladină)

 Pere nost, che t’ies n ciel,

sibe sanctificá ti inuem,vënie ti rëni, sibe

fata ti ulentà coche, n ciel nsci n tiëra.

Da-nes ncuei nosc pan d’unidi y lasce-nes dò nosc

debit, coche nëus lascion dò a nosc debitëures, y no nes

mené tla tentazion,ma libre-nes del mel. Amen.

 

Cred că orice dac autentic al timpurilor moderne poate remarca că limba pe care o vorbim seamănă mult cu limba sudului Italiei, deşi conform studiului prezentat mai sus, nu există asemănări genetice cu cei pe care o vorbesc!

În schimb, conform logicii aceluiaşi studiu, nu vorbim deloc aceeaşi limbă cu cei care, teoretic, avem aceiaşi strămoşi!  Dacă acceptăm teoria daciştilor, înseamnă că suntem de accord cu faptul că limba română şi dialectele din Nordul Italiei sunt urmaşele vechii limbi a dacilor. Dar tot ei, daciştii adică, susţin că romanizarea nu s-a produs. Ar rezulta, firesc, că limba română şi dialectele ladin sau piemontez să fie foarte asemănătoare, pentru că sunt ale aceleiaşi populaţii, una foarte rezistentă la influenţe străine.

Cum e clar că nu e cazul, se nasc nişte întrebări de bun-simţ: dacă dacii de pe teritoriul României nu şi-au putut schimba limba în 500 de ani de romanizare(da, aţi citit bine!) cum de şi-au schimbat-o dacii din nord sub influenţe germanice sau galice?

Care dintre cele două populaţii sunt adevăraţii urmaşi ai dacilor?

Cum se face, prin ce mecanisme(dacă “romanizarea n-a existat”), limba dacilor neromanizaţi (limba română) seamănă cu limba unui popor (sicilienii) romanizat, cu care nu avem legături genetice?!

Cred că răspunsul este evident pentru orice om cu capul pe umeri. Acel “studiu” este, în cel mai bun caz, NERELEVANT.Concluziile autorilor se bat în cap în cap cu realitatea. De-aceea nici nu este luat în seamă de oamenii de ştiinţă serioşi.   Dacă paleontologia ar fi o ştiinţă aşa de exactă, ar fi fost de mult folosită pentru a stabili originea multor altor popoare, din ţări care-şi permiteau cercetări în acest sens, nu?  Da’ de unde!

Apropo: de ce domnul Napoleon Săvescu a cerut să ne declarăm daci şi nu români la recentul recensământ? Dacă român egal dac, de ce e nevoie să ne declarăm altă etnie? Cui foloseşte dispariţia din istorie a poporului român, căci asta ar însemna, deci implicit a actelor şi istoriei acestuia?

Cinci sute de ani de romanizare

Spuneam mai sus, spre stupoarea unora,  că pe teritoriul nord- dunărean romanizarea a fost neîntreruptă peste 500 de ani. Cinci secole.  Un adevăr pe care realizatorii “adevărurilor tulburătoare” se fac că nu-l văd.  Am explicat déjà, în primul răspuns, de ce romanizarea a fost un proces mult mai îndelungat decât ceea ce a promovat istoriografia comunistă. Să continuăm.

De aşa-zişii fugari, trimişi să ne arate drumurile şi să ne descopere pe cineva, trebuie să ne păzim cu străşnicie; măcar că sunt romani, cu vremea ei au căpătat alte deprinderi, au uitat de-ai lor şi sunt cu mai multă tragere de inimă faţă de duşmani”[3], spunea împăratul roman Maurikios  (Mauricius) despre locuitorii de la Nord de Dunăre. Când? După campania din 593-596 împotriva avarilor. Deci în  596, la peste 320 de ani de la retragerea aureliană, Imperiul Roman  – acum cu capitala la Constantinopol – era conştient că locuitorii de la Nord de Dunăre sunt tot romani.

Având în vedere că este un text oarecum negativ despre strămoşii noştri – cum că ar cam trăda, împăratul nu avea niciun motiv să se refere la ei ca la “ai săi”, pentru că este evident că duşmanii la care se referă sunt barbarii care ocupaseră vremelnic Muntenia şi Sudul Moldovei.

Putea foarte bine să spună că sunt nişte daci sau nişte străini angajaţi de Armata Romană pentru a o ajuta în campania de la Nord. Dar nici nu-i trece prin cap aşa ceva. Împăratul spune clar, “măcar că sunt romani”, adică “măcar că sunt de-ai noştri”. Ce nebun şi-ar fi asumat o populaţie despre care spune că este trădătoare, dacă nu era obligat de realitate s-o facă? Şi nu avem vreo dovadă că Maurikios (Mauriciu) era nebun…

Că tot veni vorba de nebunie, trebuie să spun că sunt un om care-şi pune constant întrebări. Nu pot crede o teorie, mai ales istorică, doar pentru că-mi spune cineva sau pentru că mi-ar place să fie adevărat.

Plecând de la ceea ce afirmă înşişi realizatorii “adevărurilor”, cum că noi avem un grad ridicat de înrudire cu cei de pe teritoriul Bulgariei, Greciei şi Nordului Italiei, pot şi eu să intreb: dacă respectivii s-au slavizat( bulgarii), elenizat(grecii) şi germanizat( nordul Italiei), cum se face că tocmai cei din Dacia au rezistat atât de bine la influenţele străine?

Pe baza căror studii ştiinţifice se poate demonstra că doar copiii unuia dintre cei patru fraţi sunt capabili să se protejeze de influenţe străine de propriul neam? Aveau poate, ceva mai breaz în sânge? Eronat. Pentru că adaptabilitatea culturală nu ţine de materie şi de genetică, ci de intelect, de spirit, de capacitatea psihologică a omului. Deci nu de carne şi oase.

Să nu ne înţelegem greşit:  sunt de acord că ne asemănăm cu grecii şi bulgarii. E normal şi normal. Suntem cu toţii fiii Romanităţii Ortodoxe, adică a Bizanţului.

Acest popor al thracilor, pe care viaţa sa pastorală de continuă rătăcire îl supunea unei osmoze continui, fireşte şi cu naţiunile de origine celtică sau illyră, în prezenţă pe vastul teritoriu pe care l-am desemnat, era împărţit însă după locul de munte, după cuibul de care depindea – în aşa-zise nenumărate popoare[…] Sufletul thracic e capabil de a crea un imperiu, dar e incapabil de a i se supune.

Evenimentul care imprimă thracilor spiritul de supunere, pe care ei îl vor transforma cu încetul în acela de dominaţie, a fost cucerirea romană.

Această operă, care implica şi o transformare a mentalităţii thracice, a durat trei veacuri, între întâile legiuni ale lui Mariu cari descind pe tărâmul illyric şi victoriile lui Aurelian. Opera lui Traian nu este decât un episod al acestor mari lupte şi ea nu ar fi fost posibilă dacă osmoza thracică – prin rătăcirea continuă a păstorilor din Carpaţii dacici până la Marea Egee sau la Pontul supus dominaţiei romane n-ar fi continuat şi după cucerirea peninsulei.

Actul de naştere al poporului român nu este aşadar numai cel săpat pe Columna Traiană, ci el se poate desluşi oriunde în cursul acestor veacuri se întâmplă conflictul necesar dintre setea cu totul practică de imperiu a romanilor şi simţul lor infailibil al realităţii, cu acest popor de vizionari, de eroi si poeţi care a fost poporul thracic.

Romanitatea thracică se întindea acum de la Carpaţii nordici până la Marea Egeică. În pofida numelor pe cari le poartă şi cari sună atât de thracic, pe inscripţii datând din veacul al şaselea chiar, thracii aceştia au pierdut orice conştiinţă etnică.

Ei îşi spun romani, ceea ce, pronunţat de ei, cu o particularitate specifică graiului lor primitiv, suna români. […]

Împăraţii romani de origine thracică îşi simt fără preget îndemnul de a cuprinde Dacia. Figura de ctitor a lui Traian îi fascina. Ei construiesc pe malul dacic al Dunării castre, turnuri, aduc legiuni cari să asigure transhumanţa pastorală şi liniştea din partea barbarilor. În panegiricul împăratului Constanţiu, thrac romanizat, Dacia, se spune, a fost reluată: Dacia restituta. Împăratul Constantin aruncă un nou pod peste Dunăre, la Celeiu. Ce garanţii mai puternice pentru unitatea românească?

Să nu pierdem din vedere, însă: marea viaţă istorică a românilor e la miazăzi. Întreaga romanitate thracică sunt ei înşişi. Un şir incomparabil de generali ai Imperiului vor ieşi din Thracia fecundă în eroi: Aetius, învingătorul hunilor, Belizarius însuşi, care poartă încă un nume thracic, împăraţi ca Diocleţian, Constanţiu-Chiorul, Constantin cel Mare, Leo I,

Anastasiu şi Justinian – spre a numi doar pe cei mari… Ideea thracică se confundă cu ideea romană. Thracii sunt, în Imperiu, promotorii geniului creştin”, scria Dan Botta în „Românii, poporul tradiţiei imperiale”[4].

Ca o completare şi ultim argument al continuităţii traco-romane, devenită prin creştinare, românească, citez un geniu, un om care a cunoscut suferinţa în timpul regimului comunist(în timp ce alţii “sufereau” din patriotism, pe la New York): “Mijloc de apărare (şanţ, val de pămînt) atribuit îndeobşte împăratului Traian, „…troianul era totuşi ceva, era val încremenit, întăritură, înainte de a fi oarbă îngrămădire, astfel că «troienirea» poate fi înţeleasă, la limită, drept un proces formator (…) Limba a reţinut întîi isprava împăratului – ridicătura de pămînt – şi a slăvit-o în scrisul cronicarilor”, spunea Constantin Noica.[5]

Ce semnificaţie se poate atribui transformării, de către memoria populară, a unui nume faimos într-un substantiv comun, decît aceea că oamenii locului au simţit instinctiv în cel care-l purta, în “bădiţa Traian”, una dintre “frunţile unse cu mir” care i-a zidit ca popor? În timp ce barbarii veneau valuri-valuri, peste strămoşii noştri, aceştia s-au apărat cu cel care a tras o roată de pămînt, un “troian” la adăpostul căruia şi-au putut conserva seminţele noii civilizaţii. Cea română.

Ultimul răspuns

Oricine ştie câte ceva despre istoria războiului, ştie că acest asalt asupra identităţii româneşti nu este întâmplător. Este suficient să spun că el coincide cu atacurile unui anti-român notoriu precum Lucian Boia.[6] Niciunui „dac” nu i se pare  dubios faptul că şi un astfel de individ neagă romanizarea? Niciun dac nu găseşte dubios că studiile care cică ar „demonstra” inexistenţa romanizării sunt finanţate de Germania, o ţară care încearcă să uzurpe identitatea romană de peste 1500 de ani?

Oameni buni, România este sub asediu. Şi duşmanii ştiu că un popor care nu e sigur pe identitatea sa, nu va lupta. În timp ce ţara e atacată, unii vor ca noi să ne certăm pe propria identitate. Ce şanse avem, în aceste condiţii? Suntem, din nou, doar la mila lui Hristos şi a Sfintei Maicii Sale.

——————————————————————-

[1]   Pauling L, Zuckerkand E, Henriksen T, Lövstad R (1963). “Chemical Paleogenetics: Molecular “Restoration Studies” of Extinct Forms of Life”. Acta Chemica Scandinavica

[2]http://www.isciv.ro/revista/istorie-si-civilizatie-nr-28/tatal-nostru-cel-mai-vechi-text-romanesc-in-uz-continuu

[3]http://books.google.ro/books/about/Maurice_s_Strat%C3%A9gikon.html?id=ihDmbG-BhXsC&redir_esc=y

[4]http://foaienationala.ro/romnii-poporul-tradiiei-imperiale.html

[5] C.Noica, Cuvînt împreună despre rostirea românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, pp. 91 şi 94.

[6]http://adevarul.ro/cultura/istorie/de-nu-romania-altfel-adevarurile-lucian-boia-1_511512654b62ed5875ec1522/index.html

De Mihai M.Popescu

 

Originalul îl găsiţi aici

32 thoughts on “Ultimul răspuns la manipularea “Dacii, adevăruri tulburătoare” (preluare de pe ”Foaie naţională.ro)

 1. da de aia l-o batut si pe traian in 101 ca erau putini tulburatori totusi deci inca un fals a latinomanilor demn de tot penibilul cu cat acesti latinomani pot sa doreasca ceva neaparat sa arate chiar daca este doar in mintea lor. un fix de care nu pot sa treaca altora in schimb le este rusina acm sa recunoasca dupa ani multi de sustinere a acestei minciuni care este latinizarea.

  1. Cine sunt aceşti latinomani?Daţi-mi câteva nume.
   Spuneţi-mi şi mie un popor cu care a Roma a avut un conflic militar şi de la care să nu sufere cel puţin o înfrângere.Mergând pe logica dvs. ajungem la concluzia că toate popoarele vecine Romei erau “tulburătoare” (din moment ce mai toate i-au învins pe romani) deci dacii nu erau cu nimic deosebiţi.

 2. tu nu vezi ce penibil esti. nu vezi ca acele cuvinte din tatal nostru in romana sunt multe cuvinte diferite fata de cele din tatal nostru in latina

  cum pai tu spui ca cer este tot una cu celu. pai daca vorbim noi rumanii latina de ce nu spunem celu cum se spunea in latina si de ce ceru cu litera r. litera r nu are nici o legatura cu litera l ca si schimbare. deci cer este cuvant getic nu latin ca in latina este celu.

  regnu din siciliana este diferit de imparatia cuvant getic deci din nou diferenta

  vuluntati din siciliana este diferit de voia cuvant getic deci din nou diferenta

  fatta din siciliana este diferit de faca-se cuvant getic deci din nou diferenta

  jurnata din siciliana este diferit de zilnica, de toate zillele, zi cuvant getic deci din nou diferenta

  scanzani din siciliana este diferit de a scapa cuvant getic deci din nou diferenta

  mali din siciliana este diferit de rau cuvant getic deci din nou dfierenta

  deci sunt 7 cuvinte diferite intre siciliana si romana. cum poti sa spui atunci ca siciliana este mai apropiata de romana ca celelalte piemonteza si ladina. te faci de ras doar cu publicatiile astea.

  1. Scrie foarte clar în titlu că articolul este preluat de pe Foaie naţională.ro,deci nu mă faceţi penibil că nu aveţi de ce.Dacă vărefereaţi la autorul original iară-şi nu vă adresaţi unde trebuie.
   Cuvinte getice?Pardon!

 3. da o invins pe cei de la roma si altii da nu de cate ori i-o invins dacii, getii pe cei de la roma. pai cum roma o folosit impotriva dacilor, getilor cea mai numeroasa oaste nu doar din europa ci si din lume.
  dacii, getii au invins nu o data roma ca celtii, germanii, etc ci de 3 ori. in 87, 101, 106 iunie la primul atac al romei asupra sarmisegetuzei si i-au mai invins dacii, getii pe cei de la roma si in iarna lui 86 fiind o mica victorie fata de restul de mai sus dar tot victorie pana la urma

 4. pai s-o sinucis dupa al doilea atac al romei asupra sarmisegetuzei care o avut sorti de izbanda. eu vorbesc de primul care s-a terminat cu esec pentru roma. si al doilea atac e discutabil. pentru ca este posibil ca dacii, getii din cauza taierii apeductelor de catre roma au ramas fara apa si de sete nu au putut lupta si asa roma a reusit.

 5. cat despre sura nu pasa vina la altii. in momentul in care tu ai pasat mai departe o prostie esti la fel ca si cel pe care dai tu vina ca ar fi sursa

 6. Asa-zisul articol este total idiot. Ca specialist al perioadei pot sa spun ca nu exista nicio mentionare latina sau greaca, contemporana perioadei la care ne referim, fie ulterioara, in care sa se spuna ca dacii au preluat idiomul latin. De altfel, latina cunoacuta era lingua francae, limba de care se uza in administratie, opere literare, pentru inscriptii etc. Populatiile din imperiu
  vorbeau limbile native, o stie oricine este
  familiarizat cat de cat, romanizare nu s-a produs
  nici la sud si nici la nord de Dunare. Preluarea unui numar cat de cat semnificativ de cuvinte, din latina, era un nonsens atata timp cat majoritatea covarsitoare a dacilor si-au pastrat modul de viata.
  Si urcand in timp, la fel, acelasi mod de organizare – de la obsti la Vlahii.

  1. Da’ de ce ar fi consemnat grecii sau romanii un lucru atât de normal pentru perioada aia,anume adoptarea romanităţii,cu tot ce includea ea,de către populaţiile vecine imperiului sau,mai mult,de către un popor recent cucerit?Nici stră-românii nu sunt menţionaţi în toate perioadele Evului Mediu.Asta însemnă automat că nu existam pe atunci?
   În schimb avem mărturii că la nord de Dunăre se vorbea latina după Replierea Aureliană,de către dacii romanizaţi sau urmaşi coloniştilor latinofoni,ori ambele.De pildă Scrisoarea lui Auxenţiu din Durostor scrisă la sfârşitul sec. IV vorbeşte despre episcopul arian Ulfila care predica în ţinuturile nord danubiene în greacă,gotică şi latină.De ce predica Ulfila în limba latină într-un loc unde latina fusese DOAR “lingua franca”,unde nici un dac nu se romanizase şi,deci,unde nu o înţelegea nimeni?Vă spun eu de ce:pentru că existau în acea vreme la nord de Dunăre vorbitori de limbă latină,de aia.

   Pentru orcine dorea să aibă un trai cât de cât omenesc în cadrul imperiului era o necesitate cunoaşterea limbii latine.Având în vedere că ea era folosită în administraţie,justiţie,comerţ,armată etc. era imposibil să trăieşti fără a o cunoaşte.Deci faza cu Imperiul Roman=Turnul Babel,şi fiecare naţie vorbea o altă limbă de te miri că se mai mişca ceva din loc pe-acolo,nu stă în picioare.

   Cei numiţi de dvs. “vlahi” îşi spuneau lor înşişi “rumâni”,ulterior “români”.Ghici ciupercă de la ce vine numele de “român”!
   “Socotesc de ocară numele de valah,nevoind să fie numiţi cu alt cuvânt decât “Romanischi” (rumâni/români-n.m.) şi mândrindu-se că se trag din romani.”-Giorgio Tomasi (începutul sec.XVII) (Călători străini despre ţarile române,vol III,pag.674)

   N-am mai întâlnit până acum pe cineva să conteste romanizarea tracilor sud-dunăreni.Felicitări!Aţi atins o nouă limită a negationismului.Până acum nimeni nu a mai avut nesocotinţă să meargă atât de departe!
   Răscoliţi izvoarele scrise şi mai vedeţi cum stă treaba cu origininea românilor sud-dunăreni.
   Hai că vă ajut eu:”De aceea ei (aromânii) se fălesc că sunt romani şi lucrul se vădeşte în limba lor,căci ei vorbesc ca romanii.”-Ioan de Sultanieh (începutul sec XV).
   De ce se făleau aromânii că sunt romani,domnu’ anonim?Şi de ce vorbeau ei “ca romanii” dacă tracii sud-dunăreni nu s-au romanizat?Probabil pentru că tracii sud-dunăreni s-au romanizat.E foarte limpede.

 7. te inseli ca au adoptat limba latina si uita aici dovada

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca ZI, ZIUA s-a transformat din latinul dies pentru ca si in poloneza, bielorusa este ca si in română si anume in poloneza, bielorusa este DZIEN

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca pronumele CARE s-a transformat din latinul qualis pentru ca si in lituaniana, letona, poloneza, suedeza este ca si română cu litera R si anume in lituaniana, letona este CURI pentru CARE, CURIA cu A prelung si nazal pentru CĂREIA, in poloneza CTURE, in suedeza CHENDERA

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca NUIA s-a trasnformat din latinul NOVELA pentru ca si in letona se zice tot NUIA

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca BATRAN s-a transformat din VETERANUS pentru ca in lituaniana, letona la maturitate, vechime in ani se zice BRANDUS, SU-BRENDES, NU-BRIEDES cu litera B ca si in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca APA s-a transformat din latinul AQUA pentru ca si in sanscrita la APĂ se zice APA

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca A AVEA s-a transformat din latinul habere pentru ca si in suedeza la A DETINE, A AVEA se zice HVORVOLA, in lituaniana proprietate este DVORA ambele cu litera V ca si in română. unii sunt si mai ridicoli si zic ca habere este AVERE dar cum sa fie habere avere cand habere este avea deci este verb pe cand avere este cu sufixul vechi rumunesc RE de mai bine de doua milenii si jumatate exact ca si in IUBIRE, PRIVIRE, UITARE, DOBORARE, PLECARE, CADERE, VRERE, samd

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca LAPTE s-a transformat din latinul lactis pentru ca si in letona la muls se zice SLAUCT si la lapte se zice PIEN asadar SLAUCT PIEN cu litera P la fel ca românescul LAPTE

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca LINGURA s-a transformat din latinul lingula pentru ca si in letona se zice CAROT cu litera R la fel ca in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca VECHI s-a transformat din latinul vetulus pentru ca si in poloneza se zice WIECHI la foarte vechi, secular

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca FIICA s-a transformat din latinul filia pentru ca si in suedeza la persoana de sex feminin, fiica se zice FLICA cu litera C ca si in română cu litera C ceea dovedeste atunci ca nici FII,FIU nu provine din latina

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca GURA s-a transformat din latinul gula pentru ca si in sancrita la imbucatura, gura se zice GUDERA cu litera R ca si in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca SOARE s-a transformat din latinul sole pentru ca si in sanscrita se zice SURYA cu litera R ca si in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca LUPTA s-a transformat din latinul luctare pentru ca si in sancrita la lovit,ranit se zice LUPTA cu litera P ca si in română

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca in verbul A LUA EU IAU, TU IEI, etc s-a transformat din latinul levo, levas pentru ca si in lituaniana, gotica la persoana intai se conjuga verbe cu terminatia AU ca si EU IAU exemplu in gotica EU VREAU este WILIAU, in lituaniana este SULAIKAU, STATAU, VALDAU, etc

  “lingvistii” de la institutul de “lingvistica” mint cand spun ca A VREA s-a transformat din latinul vollo pentru ca si lituaniana este PRIVERSTI a voi ceva, VARTOTI a consuma un aliment, a utliza un prosdus, a vrea, in gotica WERIAN, WEREI a fi de acord cu ceva, a agrea, a vrea deci cu litera R ca si in română VREA

   1. nu minti si nu spune PIEN pentru ca eu am scris SLAUCT PIEN nu doar PIEN care inseamna a MULGE LAPTE si SLAUCT seamana mult cu LACTAT, LACTATIE si PIEN este P din LAPTE. da sunt mintiti elevii de ministerul educatiei mana in mana cu institutul de lingvistica. uita-te cate cuvinte sunt acolo la cei de sus care au ca si noi cuvintele. sunt un numar mare de cuvinte cu forma ca si a noastra asadar coincidenta este exclusa asta au vazut elevii

 8. toate aceste cuvinte le-am dat elevilor din licee de la profilul filologie si s-au uitat si desigur ca au vazut ca sunt mintiti la scoala. deci lucrurile sunt clare din aceste cuvinte. nu a fost nici o latinizare nici la nord nici la sud de dunare

 9. bai da este SLAUCT PIEN deci este in letona si SLAUCT si este si PIEN. SLAUCT este a mulge si PIEN este lapte deci SLAUCT PIEN este a MULGE LAPTE. da sunt mintiti elevii de ministerul educatiei mana in mana cu institutul de lingvistica. uita-te cate cuvinte sunt acolo la cei de sus care au ca si noi cuvintele. sunt un numar mare de cuvinte cu forma ca si a noastra asadar coincidenta este exclusa asta au vazut elevii

   1. cum sa pui pui punct mai fraiere. si cu SLAUCT nu seamana atat de mult? asa-i? fraiere. SLAUCT seamana mult cu LAPTE. cum sa pun punct fraiere. punctul s-o pus la tine si la cei de la institutul de lingvistica si ministerul educatiei cand au vazut elevii restul cuvintelor. ca acolo ti-am dat o gramada de exemple in lituaniana, letona, poloneza, suedeza, sanscrita auzi bai mincinosule. da restul cuvintelor de mai sus pe care le-am dat din lituaniana, letona, poloneza, suedeza, sanscrita dupa cate vezi sunt in forma ca in română si despre care institutul de lingvistica spun ca deriva din latina. dar cum deriva din latina daca si in limbile de mai sus sunt cu aceeasi forma ca si in română. pai cum limbile astea toate si-au facut transformarile ca si in română? pai nu ca la un numar atat atat de mare de cuvinte coincidenta este exclusa. si elevii de la filologie au vazut cand le-am dat aceste cuvinte ca sunt mintiti la scoala.

   2. DZIEN in belorusa, poloneza inseamna ZI ZIUA, CURI, CURIA in lituaniana, letona inseamna CARE CĂREIA, NiUIA in letona inseamna NUIA, FLICA in suedeza inseamna persoana tanara de sex feminin, FIICA, BRANDUS, SU-BRENDES, NU-BRIEDES in lituaniana, letona inseamna vechime in ani, BATRAN. astea ce iti zic? ridicolule. obraznic mai esti. nici nu ti-e rusine cand exista cuvintele astea sa imi pui mie ca risc sa devin ridicol pai lume care intra aici te vede ca nu esti normal la cap mai.

   3. lumea care intra aici si vede cuvintele acestea DZIEN, CURIA, NUIA, FLICA, SU-BRENDES si vede cum vorbesti ti-o spun sigur ca zic despre tine ca nu esti normal la cap.

 10. elevii au vazut ca sunt mintiti de “profesori” care le “predau” istorie, latina si alte materii de la profilul filologie.

 11. si aici “profesori” am pus cu un singur i pentru ca atat sunt de ridicoli acesti “profesori” incat elevii nici nu-i retin la fata pe acesti “profesori”. daca elevii ii vad pe strada nici nu-i recunosc chiar acum cand elevii sunt la liceu. acum se intampla asta

 12. Prietenaş,uite care-i treba:dacă mai face o singura dată o fază de asta şi mă mai înjuri,te bag de unde-ai ieşit de nu te vezi.Dacă nu-ţi convine ceva,marş pe blogurile lu’ Roxin şi înjură până faci spume la gură.Nu mă face să fiu al dracului!

  1. ti-am pus adevarul in fata nu te-am injurat. tu ai inceput. ai vorbit de ridicol. ca ti-as zbura ma dintii aia sa te prind papagalule ca ti i-ai culege de pe jos bai mincinosule. mars ma in italia la roma la aia care-ti baga tie bani in buzunar ca esti terminat.

   1. Nu mi-ai spus nici un adevăr.Doar ai dat pe gură nişte aiureli fără noimă din care nici tu nu înţelegi mare lucru;nu că ar fi ceva de înţeles.M-ai făcut fraier de cel puţin trei ori şi papagal de vreo două ori.Îţi spun pentru ultima dată să te potoleşti.La următoarea ieşire de genu’ ăsta ai zburat!
    Numai bine!

   2. pai eu ca si multi altii inteleg ca DZIENI din belarusa, poloneza este precum ZI din română , CURI CURIA din lituaniana este precum CARE CĂREIA din română, NUIA din letona este precum NUIA din română, FLICA din suedeza este precum FIICA din română, WILIAU SULAIKAU STATAU din lituaniana, gotica este precum EU IAU din română asta nu-i adevar?

   3. Apropo’,explică-mi şi mie de ce românescul “lapte” seamănă atât de mult cu italienescul “latte” iar amândouă seamănă cu (pentru că se trag din) latinescul “lac,-tis”.

   4. aceste cuvinte care sunt ca in română precum in limbile de mai sus demonstreaza ca din grecia pana in suedia a locuit acelasi popor desigur si alaturi de altele dar ca un popor care a plecat din rep moldova, marea neagra a locuit din grecia pana in suedia si ca acest popor vorbeste aceeasi limba de mai bine de doua milenii si jumatate. in ucraina nu se mai vorbeste pentru ca acolo a fost o slavizare extrema dar in polonia se vad urmele getilor yotvingi in cuvinte apoi limba lituaniana, limba letona au foarte multe cuvinte in comun cu limba română si suedezii au destul de multe cuvinte in comun cu limba română. lasa italiana ca tu vorbeai de latina. in imperiul roman se vorbea limba latina nu limba italiana.

   5. asta pe langa faptul ca verbele in latina nu se conjuga ca cele din română si nici ca si foma sunt destul de multe care nu sunt ca si in română pe cand verbele din lituaniana, letona, gotica se conjuga si sunt ca si forma ca si cele din română

   6. este evident ca limba latina s-a tras din limba vorbita in spatiul balcano-carpatico-baltic atunci cand populatia din spatiul balcano-carpatico-baltic a migrat in italia acum mai bine de doua milenii si jumatate. dupa cum se vede si din vasele descoperite in brescia si care sunt ca identice cu cele din cultura cucuteni, hamangia din România

   7. acuma tu te faci ca nu vezi si asta cu lapte in letona. in letona este SLAUCT, SLAUCTAS a mulge, a da lapte. ce vrei sa zici ca LACTIS nu este foarte apropiat de SLAUCTAS. hai fii serios. oricine vede asta. daca nu ar fi mai ales S-ul din fata ar fi exact la fel dar si asa sunt foarte apropiate

 13. ti-am pus adevarul in fata nu te-am injurat. tu ai inceput. ai vorbit de ridicol. ca ti-as zbura ma dintii aia sa te prind papagalule ca ti i-ai culege de pe jos bai mincinosule. mars ma in italia la roma la aia care-ti baga tie bani in buzunar ca esti terminat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s