Istoric străin din veacul al XVIII-lea confirmă importante adevăruri istorice:romanitatea românilor şi unitatea limbii române.

Istoricul şi heraldistul german (sas) Martin Schmeitzel consemna prin veacul al XVIII-lea pentru posteritate o serie de observaţii faţă de poporul şi limba noastră.Din observaţiile lui reiese o realitate de mult ştiută şi constant afirmată de înaintaşii noştrii de-a lungul istoriei:noi românii ne tragem şi din romani.

Iată câteva fragmente din scrierile lui Schmeitzel:

„Românii (Wallachi) sunt urmașii și părți ai coloniilor romanilor aduse aici în timpul lui Traian după înfrângerea dacilor; originea aceasta o dovedesc cu cea mai mare claritate limba lor, dar mai ales numele lor[1],ei numindu-se Romuny (rumâni-n.m.), adică Romani.”

„Limba valahă și moldovenească este una singură, o limbă romană stricată”,mai notează Schmeitzel,aviz amatorilor moldovenismului, “de altfel și aceste nații se numesc și astăzi încă Romuny și ele sunt fără îndoială resturile coloniilor romane transplantate pe aceste meleaguri în vremea lui Traian.”

Sursa

[1]Acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care dacomanii dispreţuiesc atât de mult numele de “român” şi “România”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s