Ovidiu şi limba geţilor-mărturii împotriva unei idei aberante

0 R

Când vine vorba de originea limbii latine dacomanii îmbătaţi de adevăruri tulburătoare sunt categorici:ea se trage din limba tracilor şi punctum.„O latină aproximativă aşa cum o vorbeau de altiminteri toţi dacii.Această afirmaţie (…) întăreşte ipoteza lansată în filmul Dacii-Adevăruri tulburătoare că limba dacilor şi limba vorbită de romani ar fi putut să fie limbi surori născute dintr-o limbă mai veche, limba vechilor traci”,ne dezinformează Daniel Roxin în filmul artistic Dacii-Noi dezvăluiri,la minutul 10:04.Spune acest lucru după ce în Dacii-adevăruri tulburătoare afirmă că ”limba dacilor şi limba latină ar putea fi surori iar într-o astfel de situaţie nu era nevoie de nicio romanizare pentru ca poporul dac să înţeleagă şi să vorbească latina”(min.8:41 ).

Aşadar dacii vorbeau o limbă foarte asemănătoare cu latina,atât de de asemănătoare încât vorbitorii celor două limbi se puteau înţelege între ei.

E limpede pentru orice om cu un crâmpei de sinceritate că această ipoteză aiurită ce contrazice gratuit şi cu neobrăzare tot ce se ştie despre cele două limbi,a apărut doar pentru a contrazice latinitatea limbii române,romanizarea traco-dacilor şi descendenţa noastră din romani şi nu pentru că există vreo probă reală care să o confirme. Dimpotrivă avem cantiţăti uriaşe de material documentar ce pur şi simplu dau cu ea de pământ.

Haideţi să vedem câteva exemple!

Înainte de toate trebue stabilit că geţii şi dacii vorbeau aceeaşi limbă.Strabon spune clar: :”Dacii au aceeaşi limbă ca şi geţii.”(Geografia,VII,3,13,C.305).Deci tot ce se aplică la limbă geţilor este valabil şi pentru cea a dacilor.

O primă probă contra ipotezei dacomanilor o reprezintă piatra funerară a lui Marcus Ulpius Celerinus unde stă scris că acesta era salariat în legiuna I Adiutrix ca traducător pentru limba dacilor (interprex dacorum).

Copy of poza

Să vă explice Daniel Roxin de ce romanii aveau nevoie de tălmaci pentru limba dacilor dacă aceştia vorbeau „o latină aproximativă”.O română aproximativă vorbesc şi fraţii moldoveni de peste Prut şi nouă nu ne trebuie nici un traducător pentru a ne înelege cu ei;cu condiţia să nu vorbească ruseşte,evident.

Apoi dacă facem o paralelă între cuvintele moştenite din limba traco-dacică şi echivalentul lor în latină constatăm că ele nicimăcar nu sunt apropiate,cu atât mai puţin identice.Câteva exemple: (rom./dac.)abur-(lat.)vapor,barză-(ci)con(i)a,băiat-puer,brânză-caessus,buză-labium,copac-arbor,mistreţ-aper,raţă-ana(ti)s,şopârlă-lacerta ş.a.m.d.Găsiţi aici o listă de cuvinte traco-dacice păstrate în limba română.

Dar cea mai zdrobitoare dovadă împotriva pretinsei strânse înrudiri a celor două limbi o găsim în poeziile lui Ovidiu din timpul exilului la Tomis din perioada 8-18 d.Hr.Cât timp a stat în exil dumnealui Ovidiu a scris o serie de poezii sub formă de scrisori (grupate în două cărţi,Tristele şi Ponticele)către împărat,familie şi prietenii din Roma în care,pe lângă trăirile lui destul de cenuşii,Ovidiu a mai descris şi viaţa lui din pribegie alături de greci,sciţi,sarmaţi şi geţi. În timpul şederii lui prelungite pe meleagurile tomitane Ovidu,după cum mărturiseşte în scrisorile sale,a reuşit să înveţe limba geţilor şi chiar să scrie poezii în limba lor.Faptul că a trebuit să înveţe limba autohtonilor ne dovedeşte clara diferenţa dintre limba lui şi a geţilor.Dacă erau suficient de asemănătoare el nu mai trebuia să înveţe getica deoarece o înţelegea de la bun început,nu?Poezille lui Ovidiu în graiul getic din păcate nu s-au păstrat până astăzi.Probabil că oculta latinistă ce încă de pe atunci pândea cu gând necurat din umbră a pus mâna pe ele şi după ce a văzut că rândurile lor contrazic „teoria romanizării” (care nicimăcar nu apăruse la acea dată),demonstrând clar că geto-dacica şi latina sunt una şi aceeaşi limbă,au instrumentat pieirea stihurilor getice.Negreşit documentele ce atestă acest adevăr tulburător sunt undeva în adâncurile beciurilor fără fund ale Vaticanului,ţinute sub cheie şi păzite cu străşnicie de vreo câteva societăţi atât de secrete că nicimăcar ele nu ştiu că există.

Din păcate pentru tovarăşii dacomani şi din fericire pentru restul lumii,scrisorile pribegitului Ovidiu în care a consemnat informaţii despre megieşii lui din Constanţă antică au scăpat.Spun „din păcate pentru dacomani” pentru că alde Ovidiu,prin cele relatate în exclusivitate de la faţa locului,face ţăndări şuşaneaua înrudirii latinei cu getica.Se vede clar că vroia să-i intre împăratului pe sub piele,poate-poate-l cheamă înapoi acasă,din moment ce promova „teoria romanizării” şi falsifica realitatea de care tot mai mulţi istorici încep să se convingă.Degeaba spune el că martorul ce n-are nici un folos se cade să aibă crezământ (Tristele III,10,35-36).Ştim noi care-i adevărul (tulburător).

Să vedem ce avea de spus poetul despre pretinsa înrudire:

„N-am cărţi aici mai multe,să-mi iau îndemn şi hrană;

Pe-aici răsună arme şi vâjâie săgeţi.

S-asculte-a mele versuri şi să le înţeleagă,

De i-aş citi din ele,nu-i nimeni pe aici.

(…)

Ades nu ştiu un nume,un loc sau chiar o vorbă,

Dar nu găsesc pe nimeni să-mi deie lămuriri.

Adesea-ncerc a spune ceva – mi-i şi ruşine! –

Şi nu găsesc cuvântul:nu ştiu să mai vorbesc!”

(Tristele,III,14,37-46)

În Fontes Historiae Daco-romanae versurile de mai sus apar sub forma:

“Aici nu-i belşug de cărţi care să mă atragă şi din care să-mi hrănesc
mintea; în locul cărţilor răsună arcul şi armele.
Nu-i nimeni ale cărui urechi ar putea să-mi înţeleagă poeziile,
dacă i le-aş citi
.

(…)

Adesea întreb despre vreo vorbă de un nume sau loc,
dar nu-i nimeni care să mă poată lămuri.
Cînd încerc să spun ceva, deseori îmi lipsesc cuvintele;
mi-e ruşine s-o mărturisesc – m-am dezvăţat să vorbesc.”

 

 

„Cui să citesc eu însă din versurile mele?

Căci pentru limba noastră pe-aicea nu-s urechi!”

(Tristele,IV,1,89-90)

Varianta F.H.DR.:

„Nu e însă nimeni pe aici căruia să-i recit poeziile mele;
nimeni care să asculte cu urechile lui vorbe latineşti.”

„Aici,deşi-mprejuru-mi e zăngănit de arme,

Eu tristele ursite cântând le mai alin.

Deşi nu este nimeni ca să-mi asculte cântul,

Aşa-mi petrec viaţa şi zilele-mi îngân.”

(Tristele,IV,10,111-114)

„Aici, deşi aud zăngănind în juru-mi armele,
pe cît pot îmi uşurez soarta tristă cu poezia.
Deşi nu am pe nimeni cui să i-o citesc,
totuşi astfel îmi petrec şi îmi înşel timpul.”

„Nu-s chinuit atâta de frigul care-i veşnic,

De glia care-i arsă de gerul cel cărunt,

De graiul cel sălbatic,străin de limba noastră

Şi care biruit-a şi vorbele greceşti”

(Tristele,V,2,65-68)

„Nu mă chinuieşte atît clima mereu friguroasă
şi pămîntul veşnic ars din pricina gerului alb,
nici faptul că barbarii nu cunosc limba latină,
iar limba greacă a fost învinsă de limba getică”

 

„Puţini ştiu să grăiască în limba elinească.

Dar barbară şi aceasta în gura unui get.

Nu-i nimeni între dânşii să poată-n latineşte

Să spună chiar cuvântul cel mai obişnuit!”

(Tristele,V,7,51-54 )

„La puţini dintre ei se mai păstrează urme ale limbii greceşti,
iar aceasta a devenit şi ea barbară din pricina accentului ei getic.
În această mulţime nu-i nimeni care întîmplător să ştie latineşte
şi care să poată rosti măcar cîteva cuvinte.”

 

„Ba ei vorbesc şi-o limbă corcită între dânşi,

Şi eu numai prin semne cu dânşii mă-nţeleg.

Eu sunt aicea barbar:nu mă pricepe nimeni

Şi geţii râd ca proştii de graiul meu latin.”

(Tristele,V,10,35-38)

„Ei vorbesc între ei o limbă pe care o înţeleg;
dar eu trebuie să mă înţeleg prin semne.
Eu sînt aici barbarul, căci nu sînt înţeles de nimeni:
cînd aud cuvinte latineşti, geţii rîd prosteşte”

 

„Că nu găseşti o carte,nu-i nimeni să-şi aplece

Urechea,să-nţeleagă ce spun în versuri eu!”

(Tristele,V,12,53-54)

„Nu-i nici o carte pe aici, nu-i cine să-şi aplece urechea
şi să înţeleagă cuvintele mele.”

 

“Aici vă cunosc acum sarmaţii şi geţii,
iar gloata lor barbară aprobă o astfel de atitudine.
Cînd, odată, le vorbeam despre cinstea voastră,
căci am învăţat să vorbesc limba getică şi sarmatică”

(Poticele,III,2,37-40)

Iată aşadar că latina „aproximativă,aşa cum o vorbeau toti dacii” pur şi simplu era de neînţeles pentru un latin.La fel cum nici latina vorbită de Ovidiu nu putea fi înţleasă de geţi.Concluzia se impune de la sine:geto-dacii vorbeau o limbă diferită de latină.De unde rezultă că cele două nu erau deloc „limbi surori”.

Dar mai semnalăm un spect al problemei.

În perioada 8-18 d.Hr. ştim sigur,din mărturiile lui Ovidiu,că limba geto-dacilor nu era „o latină aproximativă” ci o cu totul altă limbă.Dacomanii neştiutori de carte cred,total eronat,că anul 106 (când TOATĂ DACIA a fost cucerită,după cum ne spune Dio Cassius) reprezintă data la care au avut loc primele contacte culturale între geto-daci şi romani.Şi din moment ce ei se puteau înţelege cu romanii de la primele lor contacte,fără să se romanizeze ulterior (“într-o astfel de situaţie nu era nevoie de nicio romanizare pentru ca poporul dac să înţeleagă şi să vorbească latina”),e evident că ei deja vorbeau şi înţelegeau “o latină aproximativă” în 106.Doar că în jurul anului 18 Ovidiu spunea clar că „barbarii nu cunosc limba latină”.De unde rezultă că în doar 88 de ani limba geto-dacilor,s-a transformat dintr-o limbă ce nu avea nici în clin nici în mânecă cu latina într-o “latină” atât de „aproximativă” că cele două popoare se puteau înţelege fără probleme;în lipsa oricărui contact anterior al geto-dacilor cu limba latină,reţineţi!Cum au reuşit treaba asta?Întrebaţi-l pe Daniel Roxin,poate vă spune el.Fără să punem la socoteală vorbirea apostolilor în limbi la Cincizecime,unde a fost intervenţia Duhului Sfânt,deci o situaţie excepţională,e fără precedent în istoria lumii ca poporul X să înveţe limba poporului Y fără să aibă contacte culturale directe sau indirecte.E pur şi simplu imposibil.E ca şi cum un grup de oameni se duc la sihăstrie pe Platoul Bucegilor şi după 88 de ani ei pot să vorbească limba arabă,fără să fi avut nici un fel de contact cu ea,direct sau indirect (literatură,filme,muzică etc).Deci e o nebunie şi o bătaie de joc faţă de tot ce are sens pe lumea asta.

Mai mult decât atât,dacomanii spun că geto-dacii nu se puteau romaniza în doar 170 de ani(de la cucerirea Daciei pănă la Replierea Aureliană),chipurile pentru că timpul nu a fost suficient ca autohtonii să-şi însuşească limba noilor veniţi.Dar implicit susţin că aceeaşi geto-daci şi-au schimbat fundamental limba în doar 88 de ani,de la moartea lui Ovidiu până la cucerirea Daciei,din moment ce ei se puteau înţelege cu romanii.Deci 170 de ani nu sunt suficienţi să înveţe o limbă în situaţia în care erau pur şi simplu înconjuraţi de vorbitorii ei,dar 88 de ani ajung să cunoască în profunzime o limbă de care nu au auzit vreodată.Un veritabil delir,oameni buni.

Deci stimaţii mei domni deţinători ai adevărului tulburător:oricum o daţi,oricum o suciţi, geto-dacii nu vorbeau latina înainte să intre în contact cu lumea romană.Iar latinitatea limbii române nu poate fi decât rezultatul adoptării latinei de către traco-geto-dacii autohtoni,o etapă fundamentală a procesului de romanizare care,la rândul lui,a determinat apariţia poporului român.

16 thoughts on “Ovidiu şi limba geţilor-mărturii împotriva unei idei aberante

 1. Ei, si ce daca era mare diferenta intre romina si latina? Este evident ca NU se puteau intelege. Nu mai afirma aiurea ca toti dacomanii sustin asta. Iaca, eu nu sustin. Nu se pot intelege oamenii care vorbesc dialecte diferite ale aceleiasi limbi, de ex vorbitorii de dialecte germane sau cei de dialacte italiene. Deci chiar daca latina si daca ar fi fost foarte asemanatoare tot nu s-ar fi putut intelege.””limba dacilor şi limba latină ar putea fi surori iar într-o astfel de situaţie nu era nevoie de nicio romanizare pentru ca poporul dac să înţeleagă şi să vorbească latina” (Roxin). Zice ca “ar putea fi…” adica o simpla ipoteza. Si daca ar fi fost limbi surori ar fi putut dacii sa fi inteles pe latini sau pe altii care stiau latina? Evident,nu? Noi intelegem pe spanioli sau pe catalani? Un prieten sustinea ca limbile romanice sint reciproc comprehensibile. Intr-o zi am pus televizorul pe un post spaniol si l-am ce se spune acolo. Erau stiri. A zis ca nu pricepe. L-am intrebat ce limba e aceea. A zis ca nu stie. El , saracul, nici nu recunostea o limba romanica cunoscuta, dar facea afirmatii pe baza de logica lui.

  1. “Nu mai afirma aiurea ca toti dacomanii sustin asta. Iaca, eu nu sustin.”
   Deci recunoşti că eşti dacoman,implicit că pretenţiile tale la adresa dacilor sunt exagerări.Toţi dacomanii cu care am avut de-a face au adoptat ideea asta,motiv ptr. care am şi spus “toţi”.De acum în colo am să spun “marea majoritate”.

   “Zice ca “ar putea fi…”
   Zice că ar putea fi dar îşi continuă argumentaţia ca şi cum “este”.Oare câţi din cei care au văzut filmul au ţinut seamă de acel “ar putea fi”.Îţi spun eu că foarte puţini,Cei mai mulţi au luat treaba ca pe o certitudine (faptul că marea majoritate a adoptat idee asta stă mărturie),şi Roxin et comp. exact pe asta au mizat.

   “Si daca ar fi fost limbi surori ar fi putut dacii sa fi inteles pe latini sau pe altii care stiau latina? ”
   Roxin zice că da:”într-o astfel de situaţie nu era nevoie de nicio romanizare pentru ca poporul dac să înţeleagă şi să vorbească latina”

   Noi nu avem cum,sau de ce,să-i înţelegem pe spanioli,catalani (portughezi,francezi,italieni) întrucât limbile respective nu sunt “limbi surori” sau dialecte,variaţiuni ale aceleiaşi limbi,cum sunt bunăoară engleza,scoţiana,irlandeza,engleza americanilor sau a australienilor,care se înţeleg cu toţii între ei dacă-i pui la un loc.Limbile neo-latine sunt,dacă tot e să folosm grade de rudenie familiale, verişoare.Rădăcina e comună,cred că nu poate cineva nega asemănare limbii noastre cu italiana bunăoară,dar dezvoltarea e proprie fiecăreia,e individuală.

   1. Eu sint dacist, nu dacoman! Daca eu sint dacoman, tu esti latinoman! Recunosti?
    Roxin greseste cind afirma ca vorbitorii se pot intelege folosind doua limbi asemanatoare. Nu merge. Am incercat eu cu italieni, cu francezi si cu spanioli. Nu merge nici macar cu intelectuali.
    Voi latinomanii nu aveti nici o proba ca limbile romanice ar deriva din latina popuklara. Nu aveti nici o proba de latina populara. Aveti niumeroase probe de latina culta, care insa nu intra in discutie pt ca voi spuneti ca nu din latina culta deriva limbile romanice. Unde e proba de latina invatata de daci?
    Limbile neolatine pot fi verisoare, dar ele nu dderiva din latina populara! Aveti vreo proba pt asta_ Aveti doar teorii pe baya de asemanare de vocabular. E cam putin. Dacistii nu neaga asemanarea limbilor numite romanice (nu latine). Ei neaga descendenta acestor limbi din latina populara.

 2. Cum se explica faptul ca romanii nu aveau nevoie de traducator la intalnirea cu geții atunci cand au invadat Geția/Provincia Dacia? Cum se explica faptul ca Traian a spus inainte de invadare ca “ma intorc in patria strabunilor mei”? Si multe altele, care ar iesi la iveala daca s-ar vrea..

  1. De unde ştii că nu au fost traducători de faţă când geţii s-au întâlnit cu împăratul Traian să-i ceară pace? De unde ştii că geţii respectivi nu ştiau latina. Era o limbă destul de răspândită pe atunci, la fel ca şi greaca.
   Singurul loc unde apare că Traian a spus “ma intorc in patria strabunilor mei” este în capul lui Mircea Chelaru.

  2. Explicatia mea e ca in armata romana erau si geti din sudul Dunarii, iar acestia vorbeau exact ca getii din Cimpia Dunarii.
   Traian nu a spus acele vorbe. Ele sint luate dintr-un roman de mai tirziu.
   Cu asemenea argumente slabe nu poti combate teoria romanizarii.

 3. Dupa istoricul Dio Cassius, Traian ar fi spus “ma intorc in patria strabunilor mei”. Intoarce-te mai inapoi in istorie in perioada cand neamul lui Aeneas cu troienii lui au infiintat Roma. Roma cu timpul a devenit o forta militara care a cucerit Peninsula Italica si a inceput expansiunea militara in Europa. Cand au auzit de bogatiile din Getia, romanii au inceput campaniile razboinice si dupa razboaie sangeroase cu getii au cucerit doar un culoar prin care au ajuns la minele de aur din Carpati, numind provincia cucerita Dacia Felix, si pe getii de acolo numindu-i daci. Intorcandu-ne inapoi la troieni, ca si alte popoare din Sud-Estul Europei, ei vorbeau aceeasi limba, limba getica, limba pe care o vorbeau si getii nostri din Carpati si care a fost o limba stră-română, sau româna arhaică. De unde si faptul ca romanii (vechii troieni) vorbeau o limba care era din aceeasi familie cu limba getica, si ca razboaiele dintre geti si romani erau fratricide. Totusi in armata romana nu erau foarte multi romani-latini, pentru ca era o armata formata din mercenari adunati din zonele cucerite, dar este posibil sa fi fost printre ei si geti din alte parti din Balcani. Traian insa a fost get la origine, ca si alti imparati romani ai timpului: Regalian, Galerius, Constantin. Limba latina s-ar fi nascut din migratiile si conlocuirea popoarelor cucerite de romani, si ar fi fost folosita pentru a usura administrarea teritoriilor cucerite.
  Sa nu uitam ca triburile getilor, sub diferite nume, se intindeau pe o arie geografica vasta, din Europa Centrala pana in Asia, si sunt si acum in jur de 2000 de cuvinte românești asemanatoare cu “latina” care se regasesc in limba punjabi de azi, locuri in care romanii nu au ajuns niciodata, si ca getii ca popor au existat cu mult inainte de aparitia imperiului roman si al limbii latine. Cum au ajuns acele cuvinte “latine” in limba punjabi daca romanii nu au calcat niciodata pe acolo? Un alt exemplu ar fi vorbitorii de limba română din alte regiuni din Balcani precum si estul indepartat al Europei.

   1. Dio Cassius il citeaza pe Criton, care a fost medicul personal al lui Traian.
    Si trebuie mers mult inapoi sa vedem istoria geţilor, nu putem porni doar de cand romanii i-au numit daci pe geți la 101 si 106. Ar fi interesant ce a fost inainte de imperul roman.

 4. Roma antica a fost fondata tot de catre troieni care erau tot un popor get care a emigrat din Troia pe Marea Mediterana pana la Latium in Peninsula Italica. De acolo a pornit procesul de formare a populatiei romane si fondarea Romei de catre Romulus, urmas al lui Aeneas, si apoi prin cucerirea putin cate putin triburilor localnice si a intregii Peninsule Italice. Getii vorbeau toti aceeasi limba, indiferent ca locuiau in Carpati, Moesia, Tracia, nord-vestul Turciei la Troia (Hisarlik, Provincia Çanakkale, Anatolia), nordul Marii Negre pana in Asia. De aici ajungem la concluzia ca si troienii care au fondat Roma vorbeau limba getica. Mai tarziu, asa-zisii “romani”, prin cuceririle lor ulterioare au fost nevoiti sa formeze o limba de circulatie in zonele cucerite pentru a usura administratia acestora, asa-zisa “latina”. Cine erau romanii de fapt? Erau vechii geti. Imparatul Traian stia asta…
  Cum am mai spus, este foarte important sa se afle cine erau getii dinainte de formarea Romei, si pe ce teritoriu imens locuiau ei. Ar fi foarte interesant sa aflam si despre pelasgi, si atunci aflam cine ne sunt stramosii nostri reali, care nu se rezuma doar la “dacii” si “romanii” de la sec.I i.Hr. incoace, si la asa-zisa “romanizare” care nu a existat de fapt. Vorbind de “romanizare”, pe acesti “romani” nu i-au interesat decat acele bogatii imense din Muntii Carpati, iar odata cu secatuirea acestora, saturati si de atacurile continue ale getilor liberi, au luat cu ei tot ce aveau impreuna cu administratia, la sud de Dunare. Nu aveau niciun interes pentru o “romanizare” fortata daca nu aveau de gand sa ramana acolo si sa formeze un stat al lor.
  Si inca ceva: cu ce limba se aseamana cel mai mult limba română? Cu limba italiana. Singurul popor din estul Europei care vorbeste o limba “romanica” este poporul român. Evident, popoarele din vest (spaniolii, francezii, portughezii) vorbesc si ei limbi romanice. Diferenta este ca atunci cand “romanii” au venit in Getia au dat peste un popor frate, getii, in timp ce cand au inaintat spre vest, au dat peste alte popoare.
  Sunt convins ca multe dovezi se ascund in pamanturile noastre, trebuie doar sa se vrea sa se afle adevarul…

 5. Așa zisele cuvinte din limba tracă sau daca menționate mai sus nu pot fi decât regionalisme.dar pentru comparație se poate folosi ,Biblia tradusă de Ulfila in limba geților asemănătoare cu latina deși timp de o mie și ceva sute de ani s-au dezvoltat în spatii diferite.

 6. Citat:”Dar cea mai zdrobitoare dovadă împotriva pretinsei strânse înrudiri a celor două limbi o găsim în poeziile lui Ovidiu din timpul exilului la Tomis din perioada 8-18 d.Hr.”. da…Ovidiu afirma cu gatii nu intelegeau latina pt ca nu intelegeau nimic din poeyiile lui.
  1) Ovidiu scria desigur in latina culta, deci cine sa priceapa in popor acea latina?
  2)Chiar daca Ovidiu s-ar fi exprimat intr-o latina populara el tot nu ar fi fost inteles asa cum nici noi nu intelegem azi pe cineva ce se exprima intr-un dialect italian. Nu pricepem nimic! dati pe YouTbue si cautati dialectul napolitan, care ste cel mai raspindit dialect vorbit in Italia.Eu nu am priceput nimic!
  Prin urmare ce scrie Ovidiu nu dovedeste ca limbile geta si latina nu ar fi fost inrudite.

 7. Slabă argumentare și prostească, în particular cu cei 88 de ani. 🙂 După ipoteza ta, daca trebuia să coincidă cu latina ca să conteste ipoteza neromanizării. Ok. Atunci dacă a avut loc romanizarea, atunci un român ar fi trebuit să înțeleagă un text latin, nu? 🙂 Se întâmplă acest lucru? Nu. Adepții păstrării limbii dacice NU spun că daciii vorbeau aceiași limbă cu romanii, ci că erau înrudite. Adepții continuității dacilor spun că Româna actuală este de fapt limba dacică veche. Și așa cum limba dacică diferea de latină, exact așa diferă româna de latină.
  Ucraineana este foarte apropiată de rusă. Puține limbi sunt atât de apropiate. Eu cunosc perfect rusa, dar înțeleg CU GREU ucraineana. Cu toate că admit că dacă aș depune un oarecare efort nu mare probabil aș învăța-o foarte repede. Deci dacica era CLAR diferită de latină, dar la fel de înrudită cum este și româna cu latină, dar care nu permite înțelegerea. Oricum era mutl mai apropiată de daca de latină, decât limba sarmată sau greacă de latină.

  Ai greșeli mari de logică în text.

  1. 1. ” Atunci dacă a avut loc romanizarea, atunci un român ar fi trebuit să înțeleagă un text latin, nu?”.
   Prin afirmaţia asta practic conteşti evoluţia, implicit schimbarea în timp a structurii unei limbi. Arată-mi şi mie o limba care arată/sună identic acum cu forma ei de mai bine de 1000 de ani în urmă şi îţi dau dreptate. Incearcă de curiozitate să citeşti în original un document românesc de pe la 1450 si vezi cât de puţin seamănă cu limba română actuală. Şi ţine cont că diferenţa este de aprox. 550 de ani. Cu atât mai mult nu are cum să fie 100% inteligibilă limba latină în limba română. Cu toate astea, dacă citeşti un text latin ai să recunoşti anumite cuvinte. Originea este evidentă. Desigur mai puţin ptr cei care nu vor să o vadă.
   2. Daciştii spun ca limba latina se tragea din “limba dacica”, nu că sunt doar înrudite. Conform logicii tale de la punctul 1 “dacii” si romanii ar fi trebuit să vorbească aceeaşi limba, deci nu ar mai fi avut nevoie de traducători ptr a se intelege. Dar, ce să vezi, romanii aveau în structurile militare “interprex dacorum”, adică traducător al limbii dacice. Gasesti dovada epigrafica in articolul de fată.
   3. “Continuitatea dacilor” înseamnă inexistenţa naţiunii române/poporului român. Asta ca să fie clar. Nu poţi să fii dacist şi patriot/naţionalist român în acelaşi timp.
   4. Diferenţa dintre ucrainiană/bulgară/sârbă etc. şi rusă demonstrează evoluţia paralelă a mai multor limbi apărute dintr-un trunchi comun. Atât. Este ca şi cum spui că un român nu înţelege franceză, deci dacii nu s-au romanizat că nu aveau cum. Nu prea înţeleg ce vrei să spui prin asta.
   5. “Oricum era mutl mai apropiată de daca de latină, decât limba sarmată sau greacă de latină.”
   Ce legătură are una cu alta?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s