Poligamia la traci

poligamie

Discutam amical în contradictoriu de curând cu un coleg despre “problema” poligamiei la traci, mai exact dacă e reală sau doar o interpretare greşită a unei situaţii conjugale mai complexe.În ceea ce mă priveşte sunt de părere că tracii erau într-adevăr poligami.Să vedem argumentele.

Există cel puţin doi autori antici care menţionează poligamia la traci.Primul,Menandru (sec. IV-III î.Hr.),poet şi dramaturg grec,spune prin vocea personajelor lui că tracii,”şi mai ales geţii” îşi iau mai multe femei,dar nu vorbeşte clar de căsătorie:”Aşa suntem noi,tracii toţi,şi mai ales geţii – mă mândresc că mă trag din neamul acestora din urmă:nu suntem din cale afară de cumpătaţi.Niciunul dintre noi nu ia o singură femeie,ci zece,unsprezece sau douăsprezece,şi unii chiar mai multe”(FHDR,I,pag.134).

Cel de-al doilea,Heraclid din Pont (mijlocul sec. IV),însă precizează că tracii se căsătoresc cu mai multe femei şi au numeroase soţii:”Fiecare se căsătoreşte cu trei sau patru femei.Sunt unii care au şi treizeci de soţii.Ei le folosesc ca pe nişte sclave.Au legături (trupeşti) cu numeroase femei şi se unesc cu ele pe rând.(Femeia) spală şi serveşte (pe bărbatul cu care a trăit).Cele mai multe,după împreunare,se culcă pe pământ.Dacă vreuna dintre femei este nemulţumită,părinţii îşi pot lua înapoi fata după ce restituie ceea ce au primit pe ea.Căci oamenii îşi mărită fetele în schimbul unui preţ.La moartea bărbatului,femeile sunt moştenite,întocmai ca şi celelate lucruri”(FHDR,I,pag130).Vedem aici totodată descrisă încheierea unui fel de contract tacit între un bărbat şi fata dată lui de către părinţii ei,în schimbul căreia se plătea un preţ,iar “cotractul” se putea anula cu condiţia restituirii “bunurilor”.Observăm deasemenea că bărbatul avea drepturi de proprietate asupra femeii,din moment ce era lăsată moştenire,deci se poate vorbi despre oarecare conştiinţă a apartenenţei femeii faţă de bărbatul ei.Menţionez acest aspect deoarece s-a zis despre traci că nu se “căsătoreau” cu femeile din neamul lor ci trăiau şi se împreunau la grămadă,însă vedem că nu era chiar aşa.

Deci avem temei documentar pentru a crede că exista la traci un soi de legătură conjugală (noi îi zicem “căsătorie” din lipsă de alt termen) între mai multe femei şi un bărbat.

În concluzie:erau tracii poligami?Documentele spun că da.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s