Lecţie de istorie în versuri

Ardealul

de Mircea Rădulescu

Al nostru e: pământ din vechi pământ
Şi sânge din latinul nostru sânge,
E trup şi os din osul nostru frânt,
Un dor avem în el şi cel mai sfânt;
Nici iadul astăzi nu ni-l poate-nfrânge!

I-am moştenit tot dreptul din părinţi;
La şoapta lui ni se-nfioară buza;
În lutu-i plămădit din suferinţi,
Stramoşii frământatei noastre ginţi,
Dorm îngropaţi la Sarmizegetusa.

Al nostru e; iar nu al vostru, Huni,
Ce-aţi năvălit de dincolo de Nistru,
Călcând în goana cailor nebuni
Peste mormântul marilor străbuni,
şi i-aţi trezit cu-al vostru râs sinistru.

Voi, colb şi pleavă sunteţi, venetici,
Din hoardele barbarului Atila!
Noi scutul Romei am înfipt aici,
O! Pentru marii noştri mucenici
Voi niciodată n-aţi ştiut ce-i mila.

Dar astăzi sună ceasul de apoi.
Să vă chemăm la dreapta judecată.
Ca uraganul năvăli-vom noi,
Cântaţi semnalul goarne de razboi!
Năprasnică va fi a noastră plată.

Se va-ngrozi poporul de mişei.
Vor tremura ca-n temniti vinovaţii,
Ne vom lupta cu-nverşunări de lei
Şi-om dărama Carpaţii peste ei,
Dacă zăgaz ne-or sta in drum,
Carpaţii.

Vom năvăli ca un dezastru mare, îi vom călca-n copitele de cai,
Sub roatele de tunuri si de care,
Să stie ungurii ca-n fiecare
Din noi, răsare aprigul Mihai.

O! noi cunoaştem bine vechiul drum
Tăiat de legiuni şi ţara toată
Se scoală azi ducând potop şi scrum;
Iar din mormânt cer răzbunare-acum
Martirii noştri ce-au murit pe roată.

Al nostru e; îl vrem si pentru el
Porni-vor şi moşnegii de la vetre, îl vrem, îl cerem, e supremul ţel
Şi vai de trădator şi de mişel,
Că-l vom scuipa şi-l vom goni cu pietre!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s