Şoc şi groază:Eminescu era “latinist”

Eminescu

Cu ceva ani în urmă daciştii au lansat legenda că Eminescu era dacoman. De atunci şi până în prezent ei au pompat atât de multă reclamă în ideea asta prin congrese,emisiuni şi jurăminte pe ochii mamei că exact aşa stau lucrurile,încât astăzi orice coate-goale ştie că Eminescu era de-al lor şi consideră că e de datoria lui sfântă să-şi urle certitudinea pe la toate colţurile de internet. Iată doar câteva bazaconii ce i se pun în cârcă marelui Mihai Eminescu:

Napoleon Săvescu (medic): ”Eminescu nu a făcut decât să ne trezească asupra adevăratei noastre identităţi (dacice- n.m.)” .

Mariana Terra (redactor la „Dacia magazin”): „el a înţeles că originile noastre, rădăcinile noastre sunt în Dacia străbună [1], în fostul mare imperiu dacic (?) şi că aceste idei pe care ni le-au transmis străbunii, noi trebuie să le continuăm şi să le consolidăm în epoca în care trăim”.

G.D.Iscru (profesor universitar): „Eminescu s-a situat, prin viaţa şi opera lui, pe linia planului dacic care ne-a traversat istoria, plan de unitate al ţărilor dacice [2]”

Cam acestea sunt ideile de bază în jurul cărora orbitează legenda dacismului marelui scriitor.

Vedem că după părerea acestor oameni nici Decebal nu-l întrecea pe Eminescu în dârzenia cu care lupta pentru cauza dacilor.De aici rezultă,şi acesta e un lucru recunoscut adesea doar tacit de neo-daci, că dumnealui Eminescu, dac fiind, îi ura de moarte pe romani pentru evidenta vină de a fi cotropit Dacia. O ipoteză foarte dragă necititorilor şi sloganagiilor mereu pregăţiţi să ne înnece în kilometrice citate din „Împărat şi proletar” şi „Memento mori” pe care ni le flutură pe sub nas ca argument de necombătut al neţărmuitei uri faţă de romani din sufletul poetului.

Toate bune şi frumoase, doar că Eminescu nu şi-a declarat nicioadată explicit, cu gura lui, şi nu prin cea a eului liric, ura faţă de romani şi nici nu a negat romanizarea tracilor sau romanitatea noastră. Dimpotrivă. Dincolo de unele fragmente, deloc numeroase, din poeziile sale ce pot fi interpretate ca anti-romane [3] şi care sunt, după cum am spus, citate şi răs-citate (deşi rar citite) de anumiţi entuziaşti, adevăratul Eminescu, abil trecut în umbră de falsa imagine de dacoman prin excelenţă ce i-a fost creată în totală contrazicere a realităţii, nu doar că nu-i ura pe romani şi le accepta rolul în etnogeneza noastră, dar adesea îi şi admira şi considera descendenţa noastră din ei ca pe un lucru de preţ. O imagine „puţin” diferită de cea prezentată de tovărăşii dacişti în emisiunile şi articolele lor,nu vi se pare?

Haideţi să vă arăt câteva păreri ale marelui scriitor ce nu vor apărea în veci pe „Adevărul despre daci”:

– „Noi, POPORUL LATIN DE CONFESIUNE ORTODOXĂ, suntem în realitate elementul menit a încheia lanțul dintre Apus și Răsărit; aceasta o simțim noi înșine, se simte în mare parte de opinia publică europeană, aceasta o voim și, dacă dinastia (Hohenzollern) va împărtăși direcția de mișcare a poporului românesc, o vom și face.” –„Înfiinţarea unei mitropolii”, 20 mai 1883 (M.Eminescu-Opere,vol.XIII,1985,pag 202)

-Vorbind despre Nicolae Bălcescu Eminescu spune următoarele: ”(Nicolae Bălcescu) murind în Italia, sărac şi părăsit, rămăşiţele lui dorm în PĂMÂNTUL DIN CARE AU PORNIT ÎNCEPĂTURA NEAMULUI, cenuşa sa n-au sfinţit pământul patriei, ci e pe veci amestecată cu aceea a sărăcimii din Palermo.” – „Bălcescu şi urmaşii lui”,Timpul, 24 noiembrie 1877 (M.Eminescu- Opere, vol.X, 1989, pag. 441)

– „Da,de la Roma venim scumpi şi iubiţi compatrioţi – din Dacia Traiană!”, ”Scumpi şi iubiţi conlocuitori ai noştri din DACIA LUI TRAIAN,trebuie să ştiţi cum că ţinem mai mult la aceea că AM VENIT DE LA ROMA; şi asemenea acelor bătrâni şi moroşi veterani ai urbei eterne, nouă nu ne convine colegialitatea orşicui, fie acela până şi fiul mamei Rus”- M.Eminescu, “Labirintul istoriei noastre” (M.Eminescu-Între Scylla şi Charybda, editura Litera, pag.380-391)

Este curios că în acest articol apare şi acea frază, deja celebră printre dacişti, în care Eminescu îi laudă pe daci, spunând ”era un popor brav acela care-a impus tribut SUPERBEI ÎMPĂRĂTESE DE MARMURĂ A LUMII:ROMA. Era un popor nobil acela a căruia cădere te umple de lacrimi,iar nu de dispreţ şi, a fi descendentul unui popor de eroi, plin de nobleţe, de amor de patrie şi libertate, a fi descendentul unui asemenea popor, n-a fost şi nu va fi o ruşine niciodată”. Spun că este curios deoarece, în primul rând, puţini iau în seamă că Mihai Eminescu numeşte Roma „superba împărăteasă de marmură a lumii”, ceea ce denotă o admiraţie pentru romani şi ţara lor, iar în al doilea rând este curios că textul acesta, în care vedem în mod incontestabil admiraţia lui Eminescu pentru romani, este folosit de dacişti ca argument pentru a demonstra că Eminescu era dacoman [4].Deci în acelaşi articol Eminescu vorbeşte laudativ atât la adresa dacilor cât şi a romanilor, dând dovadă de un sănătos şi absolut normalul echilibru afectiv vizavi de înintaşi, nefavorizându-i pe unii sau pe alţii, iar daciştii vin şi spun că acest articol dovedeşte clar că el era „de partea dacilor”,şi nu am văzut până acum vre-un dacist care să observe sau măcar să dea glas observaţiei acestei flagrante minciuni. De ce aceste explicaţii? Pentru că ele arată următoarele:(1) pe daciştii-militanţi [5] nu îi interesează să arate adevărul ci doar să inoculeze publicului ideile lor, iar (2) la rândul lui,publicul consumator de material cu caracter dacoman (sau „daciştii-simpatizanţi”, fie ei iniţiaţi sau în devenire) nu este interesat să afle adevărul, interes care se manifestă obligatoriu prin verificarea sursei, ci se complace în situaţia de a afla, implicit a cunoaşte, doar ceea ce le prezintă daciştii-militanţi. Lucru care nu ar fi neapărat ceva rău dacă respectivii indivizi ce alcătuiesc publicul, în ciuda insuficienţei lor, nu s-ar pretinde nişte iluminaţi şi nu ar ataca cu furie „varianta oficială a istoriei noastre”, pe care,deşi nu o cunosc nicimăcar superficial, o cataloghează ca fiind în întregime falsă.

– „Aceasta e alternativa fatală în faţa căreia se află neamul românesc în zilele noastre;aceasta e morala şi neînduratul adevăr pe care nici un româna nu trebuie să-l scape din vedere; nouă generaţiunilor în viaţă ne-a căzut SARCINA MĂREAŢĂ de a doveci că BUNĂ A FOST PRĂSILA CE TRAIAN A SĂDIT ÎN PĂMÂNTUL DACIEI şi că nu în zadar au luptat strămoşii noiştrii veacuri de-a rândul.O idee avusese Traian în vedere când s-a hotărât să verse sângele oştenilor romani pentru cucerirea Daciei: VOIA SĂ STABILEASCĂ ORDINEA ŞI SĂ AŞEZE UN STRAT DE CULTURĂ OMENEASCĂ LA GURILE DUNĂRII.Această idee, DIN CARE S-A ZĂMISLIT NEAMUL ROMÂNESC, nici până în ziua de astăzi nu s-a realizat (…).” – “Misiunea noastră ca stat” 2 noiembrie 1879 (M.Eminescu-Între Scylla şi Charybda, editura Litera, pag.280)

Se vede bine, dragi tovarăşi dacişti, de ce s-a bătut Traian cu dacii? Ca să-i poată jefui şi să le violeze femeile, nu-i aşa?

– “În această izolare în care ne pune bătrâna iarnă, aceiaşi pe vremea craiului Decebal, când ţăranul dacic, îmbrăcat în cojoc miţos, trecea Dunărea-ngheţată, aceeaşi astăzi, când Vodă ţine Dunărea cu oştirile româneşti, în această izolare ne apasă mai cu greu gândirea la ce rău loc NE-AU AŞEZAT TRAIAN ÎMPĂRATUL pe această muchie de lume, la cest vad de popoare carile ne privesc pe noi numai ca pe un fel de gard pe deasupra căruia se ceartă.”- “Drumurile s-au troienit”, Timpul, 11 decembrie 1877 (M.Eminescu- Opere, vol.X, 1989, pag. 17)

Observaţi că împăratul Traian “ne-au aşezat”, deci pe noi ne-a(u) aşezat, nu pe alţii.Dubioase cuvinte din partea unuia care “s-a situat, prin viaţa şi opera lui, pe linia planului dacic care ne-a traversat istoria”,nu credeţi?

-“Pentru a rămânea ceea ce suntem, adecă români, pentru a ne împlini misiunea istorică pe care Dumnezeu ne-au încredinţat-o DIN ZIUA ÎN CARE TRAIAN ÎMPĂRATUL A PUS PICIORUL PE MALUL STÂNG AL DUNĂRII, trebuie să ţinem ca toţi membrii statului nostru să fie de nu români de origine, cel puţin pe deplin românizaţi.”- “Promulgat şi sancţionat”, Timpul, 14 octombrie 1879 (M.Eminescu- Opere, vol.X, 1989, pag. 332)

Oare chiar să nu fi ştiut daciştii de aceste texte scrise de Eminescu acum aproximativ 130 de ani?Să fim serioşi!Bineînţeles că au ştiut, doar că în timp ce unii au ales să insinueze că simpatia lui Eminescu pentru romani era un fleac trecător al tinereţii,deşi el afirma că noi suntem „popor latin de confesiune ortodoxă” în anul 1885 (cu patru ani înainte să moară),cam în aceeaşi perioadă în care a scris şi marile sale opere lirice precum Luceafărul (1883),Odă (în metru antic) (1883), Glossă (1883) sau Scrisorile (1881), în deplină maturitate artistică şi intelectuală, deci în timp ce unii spun implicit că recunoaşterea romanităţii noastre era o eroare scuzabilă a tinereţii lui, alţii folosesc mult mai eficienta metodă a ignorării realităţii;pur şi simplu se poartă de parcă aceste mărturii nici nu ar exista şi îi dau înainte cu dacismul desăvârşit al lui Mihai Eminescu.Iar sloganagii, internauţi şi nu numai, se uită la ei cu gura căscată, batând din palme ca nişte „foci aplaudace” (vorba unui jurnalist de valoare contemporan) şi ne reproşează nouă, ăştia care trădăm „cauza naţională” şi “pupăm sandaua cotropitorului roman”, că nu vrem să acceptăm realitatea. Ba dimpotrivă,dragilor. O acceptăm şi o susţinem fără rezerve. Pentru că realitatea este aceea că sunteţi nişte ignoranţi ţinuţi de proşti de către o mână de speculanţi şi manipulatori de cea mai joasă speţă.Cu realitatea asta dureroasă suntem în totalitate de acord.Scutiţi măcar lumea, dacă de voi înşivă nu aveţi milă, de a roşi în locul vostru şi nu mai emiteţi păreri stupide despre Eminescu.A suferit,săracul,destul în timpul vieţii.Lăsaţi-l măcar în mormânt să-şi găsească liniştea şi nu mai spuneţi idioţenii pe seama lui.

NOTE

[1] Doamna Terra nu cunoaşte pesemne (oare?) că Eminescu numeşte România în repetate rânduri „Dacia lui Traian” şi  „Dacia Traiană”.

[2] Dl.Iscru este totodată şi singurul om din lume care ştie ce sunt alea „ţările dacice”.

[3] Simpatia faţă de daci nu totuna cu anti-romanitatea,decât poate în minţile necoapte ale unora.

[4] Să nu uităm că o condiţie fundamentală a dacomaniei este ura faţă de romani,implicit negarea romanizării traco-dacilor.

[5] Este vorba de aceia care se ocupă în mod serios, adică şi dincolo de spaţiul virtual, cu promovarea ideilor dacismului prin articole, producţii audio-vizuale, politică, publicistică ş.a.m.d.,oameni precum D.Roxin, N.Săvescu, M. Chelaru, G.D. Iscru etc.

 

NOTĂ SEPARATĂ

Până acum, dintre acei mari români revendicaţi de dacişti, am dovedit că Mihai Viteazul şi Mihai Eminescu erau defapt ceea ce daciştii numesc „latinişti”.Deci Mihai Viteazul şi Mihai Eminescu sunt cu noi. O companie selectă ce ne face mare cinste.

10 thoughts on “Şoc şi groază:Eminescu era “latinist”

 1. Sa fluturi cu Memento Mori si sa spui ca acele versuri ar exprima parerea directa a poetului despre romani, nu cuvinte puse in gura personajului Decebal (al carui discurs imaginat de poet ar putea fi plauzibil in acele conditii/momente) e dovada de lipsa totala de discernamant, sau de pura dorinta de manipulare.

  Tot asa poti cita:

  “Religia – o frază de dânşii inventată
  Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
  Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
  După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
  Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?”

  din Imparat si Proletar si sa afirmi ca asta e dovada ca Eminescu era ateu. Ori sa citezi doar din discursul lui Baiazid din Scrisoarea III si sa spui ca in ochii lui Eminescu, Mircea era un mosulet ridicol si neinsemnat, care abia-si tara toiagul, pe care il cauta moartea pe acasa, dar lui ii ardea sa se bata cu turcii.

  Extrapoland tot asa poti lua fragmente din Der Untergang si sa conchizi ca regizorului i-ar surade ideea aplicarii selectiei naturale la oameni, intocmai ca la maimute (cum ca, de exemplu, oamenii sanatosi ar trebui sa-i extermine pe cei bolnaviciosi sau pe infirmi) idee exprimata de personajul Hitler.

  Se pare ca nu se vor aproba comentariile de pe articolul lui Roxin 🙂

  1. Păi exact asta fac daciştii,iau anumite versuri alese pe sprânceană şi spun că ele sunt dovadă clară a dacismului lui Eminescu.Iar “focile aplaudace” se extaziază până la leşin când văd treaba asta.

   Cât despre comentarii,eu mai am răbdare câteva zile.Mi-am propus să aştept o săptămână.Apoi am să-i mai scriu un mesaj lui Roxin.Doar că de data asta n-am să mai dau citate,ci am să-i spun câteva vorbe de-ale mele.Şi tare cred că pe astea le va posta.

 2. Fluturarea acelui fragment din Memento Mori si atribuirea ideii de acolo nu cuvintelor puse de poet in gura personajului Decebal (discurs virtual care ar putea fi plauzibil in acele conditii…nu era sa spuna Decebal “ce emotionat sunt Traiane ca esti cu armata la portile cetatii mele”), ci a parerii directe a lui Eminescu, e ori crasa lipsa de discernamant, ori dorinta oarba de manipulare.

  Tot asa poti cita:

  “Religia – o frază de dânşii inventată
  Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
  Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
  După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
  Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?”

  din Imparat si Proletar, si sa afirmi ca asta e dovada ca Eminescu era ateu. Sau sa citezi doar un fragment din discursul lui Baiazid in Scrisoarea III si sa conchizi ca in ochii lui Eminescu, Mircea cel batran era doar un mosnegut ridicol, devenit si mai ridicol in comparatie cu realizarile militare ale lui Baiazid, care abia-si tara toiagul, dar el vroia sa se bata cu turcii.

  Se pare ca nu se vor aproba acele comentarii de la articolul lui Roxin 🙂

 3. Au aparut 🙂

  Simpatic Traxus Ares ala….getomanul perfect. Limba noastra evident seamana cu italiana sau spaniola, nu cu germana ori olandeza, nici cu rusa sau poloneza, dar el spune ca toate limbile, si slave si germanice si cele romanice sau greaca se trag din limba getica (si bineinteles, i-am vazut articole, spune si ca rom^nii sunt continuatori ai limbii getilor). Dar poate ca limba rom^na a pierdut vreo 2/3 din vocabular si buna parte din gramatica din limba getica, daca acum a ajuns sa semene doar cu romanicele.

  1. Nu-mi vine să cred că le-a postat până la urmă.Dănilă are o bilă albă din partea mea.

   Traxus Ares e în coflict până şi cu daciştii.Deci omu’ ăsta şi cu încă unu’,care nu-mi aduc acum aminte cum îl cheamă,duc daco/geto-mania pe cele mai înalte culmi ale ridicolului.Pur şi simplu ating paroxismul.

 4. Adevarul despre blog-ul asta de doi bani, scris de un frustrat nesimțit care e evident jelos de alții care sunt mai inteligenți & deschiși la minte. Trist, foarte trist!! Denigrarea dacologilor dar mai ales si mulți dintre străinii profesioniști (care nu sunt din România & n-au niciun interes particular cu dacii) care au bulversat teoria stupida de “romanizare”, arată clar cât de nenorociți & manipulativi sunt așa numiți “latinistii” de astăzi. Ce oamenii fara bun simt care suferă de un complex de superioritate falsa & patetica.
  Acuzațiile ca dacologii l-au făcut pe Eminescu un “dacoman” e o minciuna grosolana. Niciun dacolog n-a zis așa ceva despre el, ca e “dacoman”. Asta e o inventie nesimțita al autorului acestui blog penibil care pune vorbe false in gura altiilor fără rusine. Este vorba ca Eminescu era pasionat despre etnia & cultura geto-dacilor, care fără discuție el ii considera strămoșii lui & poporului român. Da este adevărat ca el credea si in teoria de latinizare. Dar in același timp a declarat cu voința ca “In România totul trebuie dacizat”. O afirmație destul de ciudata & interesantă pentru un latinist, dar m-a rog. Ce este evident e ca Mihai Eminescu nu era nici un latinist înfocat si nici un dacolog sau “dacist”. Omul și-a pus botul, ca marea majoritate al poporului la fantezia politica populară la timpul respectiv, care provenea de la Școala Ardeleana, care a fost îndoctrinați de către Vatican. Bineînțeles faptele astea au fost convenabil ignorate in blog-ul asta penibil. Ce este chiar jalnic este ignoranta totala aici de faptul necontestabil ca Mihai Eminescu, cu tot respectul ca a fost un geniu in domeniul de poezii & un mare jurnalist, nu a fost niciodată un istoric, lingvist, arheolog sau savant in domeniul de paleogenetica. De ce e asta important? Simplu. Pentru ca Eminescu, in timpul lui, cu tehnologia & știința la niveluri destul de arhaice, el nu putea sa fie expert pe tema “romanizarii dacilor”. El nu era un stimat istoric sau cronicar de gen Densusianu, Iorga, Hasdeu, Kogălniceanu, Iscru, Stefanoski, etc. El nu era lingvist sau expert in limba latina ca Carme Jimenez Huertas, Mihai Vinereanu, etc. El nu era un biolog profesionist ca Rodewald & Cardos. Menționez acești oameni ca ei au fost sau sunt profesioniști in domenii mulți disciplinare, care cu cercetări & dovezi stiintifice, au demontat ipoteza ridicola al “romanizarii dacilor”. Tot respectul pentru Eminescu dar etnogeneza & istoria unui popor nu se bazează pe scrisurile unui poet, chiar dacă e considerat un geniu. Eminescu, si dacă ar fi fost un latinist înfocat sau un dacist pasionat tot n-a fost si niciodată n-o sa fie ultimul cuvânt despre cine suntem noi. Iar acuzația ca cine nu înghite teoria “romanizarii” este automatic cineva care urăște Roma e o nesimțite curată. Eu sunt fascinant sa cercetez cultura romană, care a fost o mare putere militară & tehnologică. Roma a fost foarte influențabilă la crearea civilizației occidentale, asta e un fapt absolut. Deși au cotropit Dacia nu pentru sa sacrifice pentru poporul viitorului Românie, ci pentru ca ei erau in criza financiară. Romanii n-au avut nici un folos pentru dacii decât pentru resurselor naturale…aur,argint,grâu,sare, etc. Și pentru a avea un hotar apărător împotriva atacurilor invaziilor din nord-est. Așa ca rusine la oricine care face aceste acuzări josnice & patetice ca dacologii automatic “urăsc pe romani” daca nu pun botul la teoria de romanizare. Numai un nenorocit ignorant & rău intenționat are zice așa ceva nesimțit. Dacă oamenii vor sa creadă in românizare e treaba lor. Se mândresc cu o cultura care nu le aparține. Dar asta nu înseamnă ca trebuie jigniți sau denigrați, așa cum sunt nedrept batjocoriți dacologii. Iar dacă ei nu cred in minciuna asta, tot e treaba lor. Sunt liberi sa se gândească cum vor. Asta nu înseamnă ca ei “urăsc pe romani”. Doar pur si simplu nu simt ca sunt urmașii Romei. Așa cum pot sa zic sincer ca si eu nu sunt un urmaș al chinezilor dar la același timp respect cultura chineza. Eu nu simt ca sunt un urmaș al Romei. Dar asta nu înseamnă ca urăsc Roma sau Traian. N-am de ce. Traian e mort de mult si imperiul sa prăbușit. N-are nici un sens sa urăști oameni morți. Dar asta nici nu însemna ca trebuie sa m-a mândresc cu ei, ca au fost “strămoșii” mei. Deja prea multe informații & dovezi științifice & surse istorice arată clar ca teoria de “romanizare” este in cel mai bun caz o mare greșeală, sa nu zicem o mare manipulare de către niște academicieni ardeleni care au fost îndoctrinați sa leagă trecutul nostru de politica catolica al Vaticanului.
  Realitatea trista ca totuși cu toate dovezile, încă mai exista nemernici care habar nu au sa se dezbate ca oameni inteligenți, cu dovezi științifice, cu bun simt, cu logica. Și după aia au si tupeul nesimțit sa-i facă pe dacologi ca “niște prosti ignoranți” sau “manipulatori”. Ce ipocriți patetici, exact ca autorul acestui gunoi de “articol”. Cu aceasta realitate sunt deja mulți oameni de acord, ca latiniștii de astăzi sunt niște slugoi frustrați care știu bine ca nu pot câștiga argumentul cu cinste sau fapte. Oricât noroi arunca ei in ochii dacologilor, tot nu pot sa sprijine minciuna lor. O minciuna care nu este sprijinita de niciun izvor istoric roman. Nu exista nici măcar un singura dovada de la romani ca i-au “latinizat” pe geto-daci. Culmea domnului! Niciun istoric, cronicar, sau măcar un biet scriitor roman n-a avut creierul sa consemneze un lucru așa de important. Toti au “uitat” sa scrie cum ei i-au “latinizat” pe daci, mai ales pe dacii liberi. O minune adevărata, nu? 🙂 Dar romanii n-au uitat sa facă statui impresionante cu daci. Și o columna cum i-au înfruntat. Dar cumva, cumva romanii n-au avut destula minte sa scriecum i-au “romanizat”. Doamne ferește! Va rog frumos, terminati cu jocurile voastre penibile, nu sunteți urmașii Romei. Va faceți de ras in fata tuturor cu minciuna asta ridicola care este bazata doar pe absolut nimic decât fantezii politice. Va faceți țara & strămoșii noștri de rusine 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s