Un fragment de mare preţ…

… la care merită să cugetăm dacă vrem să înţelegem ce-şi-cum despre romanitatea noastră!

„Ce înţelegem prin ideea romanităţii românilor? Aceasta este în primul rând ideea despre descendenţa romană a românilor din coloniştii romani transplantanţi în Dacia traiană; de aci decurge logic o serie de idei înrudite şi adiacente, dar care fac parte din ansamblul categoriei istorice de romanitate a românilor. Aceste idei complementare sunt: ideea stăruinţei elementului roman în Dacia abandonată de Aurelian năvălirilor barbare; ideea unităţii de neam a românilor din întregul teritoriu locuit de ei; ideea latinităţii limbii române, ideea esenţei romane a unor obiceiuri şi datini populare.”

-Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, pag. 6, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1972